FAQ

Frågor och svar
Tillbaka

Fuskar datorn?

Nu har jag spelat över 1 000 omgångar pidro i datorn och blivit mer och mer förbannad varje gång. Spelet är tamejfan inte rättvist. De allra mest osannolika saker händer och det känns som att spela mot ett gäng fuskare. Om spelaren till höger lägger upp pidro i första omgången så har vänsterpartnern ALLTID ässet eller högsta kortet om det så ska vara enda kortet han har. Lägger jag upp pidro så mister jag den ALLTID. Det verkar uppgjort på förhand, ingen känsla alls för fair play eller slumpen.

Hej, ja haar int naangang haft så rokoan paartner som hande Peik är. Han kan int spela Pidro tess. Bjuder över me, me roko koortta. Holar hela tiide. Bjuder t.ex 8 gang me kung, sjuuå å fyyrå. Pidro har han sällan. Känder annos mootpaartten varaades koortta? He verkar mang gang söjs. Ja haar nu spela nästan 3500 spel å he er nu fiint att ni har deheer.


Svar:
Spelet är inte riggat utan fungerar med en helt slumpmässig 52 korts kortlek. Datorspelarna har bara tillgång till den information en människospelare har under spelets gång. Inget hemligt språk mellan datorspelarna alltså. Peik har vi haft lite problem med (eller egentligen alla datorspelares bud - för de fungerar på samma sätt). Att skriva en bjudalgoritm som håller streck i alla väder är förvånadsvärt mångfacetterat fast det för en mänska ser klart ut som korvspad. Vi vet att olika spelare har olika bjudfilosofi och för vissa är det ett definitivt fel att gå över partnern för "så har man ju kommit överens". Datorn går lättare över motståndaren än partnern men om sannolikheten är tillräckligt bra går den nog över partnern också. I vissa fall har vi märkt hål i algoritmen där sannolikheten utvärderas fel och då "bjuder Peik som en galning". Datorspelarna bjuder inte alltid på samma sätt med samma kort, det beror på spelsituationen och på humöret :)

Versionshistoria


Version 1.0 utgiven i januari 2005. Endast lokal distribution.
Version 2.0. Första globala versionen 11.2.2006
Version 2.1. Uppdateringsversion 1.5.2006
Version 2.2. Uppdateringsversion 4.11.2006
Version 2.3. Uppdateringsversion 1.9.2007
Version 2.3.1 Uppdateringsversion 6.6.2008
Version 2.3.2 Uppdateringsversion 10.3.2009
Version 2.3.3 Uppdateringsversion för Vista 18.11.2009
Version 2.5.0 Uppdateringsversion för WIndows 10 21.1.2016


Vad har ändrats från 2.0 till 2.1? Hur uppdatera?

Den nya versionen 2.1 är funktionellt den samma som 2.0. Installationsmekanismen har finjusterats för att möjliggöra enklare uppdateringar av programmet och den artificiella intelligensen i framtiden. Samtidigt har några problem med registryn fixats och några andra buggar. Kör installationen två gånger när du uppgraderar från 2.0 till 2.1 - en gång at ta bort den gamla versionen och en gång till för att installera den nya. I framtiden behöver du bara köra installationsrutinen en gång när du uppgraderar från 2.1 vidare.

Vad är nytt i version 2.2?

Version 2.2 har en inbyggd hjälpfunktion som kan användas under spelets gång. Spelintelligensen har ytterligare förbättrats och användargränssnittet finjusterats. Använd "?" knappen vid dina kort för att slå på/av hjälpen. Version 2.2 bjuder definitivt på segare motstånd.

Vad är nytt i version 2.3?


OBS! Pidro Challenge 2.2/2.3 och Windows Vista
Version 2.2/2.3 stöder inte ännu Vista. Programmet installeras normalt men kör inte för den behöver filen cards.dll som inte finns i Vista. Om man kopierar cards.dll från sin gamla Windows XP till \WINDOWS\system32 kör programmet helt normalt. Vi kan inte leverera cards.dll som en del av installationspaketet för vi har ingen licens. I fall ni känner en open source cards.dll som vi kan använda skulle vi gärna höra om det.

Hjälpfunktionen har utvecklats vidare speciellt med tanke på nybörjare. Den grafiska hjälpen har utökats med textförklaringar. Spelintelligensen har igen förbättrats med hästlängder.

Vad är nytt i version 2.3.x?

Version 2.3.1 är endast en uppdatering av den artificiella intelligensen, både för bud och spel.

Version 2.3.2 är endast en uppdatering av den artificiella intelligensen, både för bud och spel.

Version 2.3.3 är en uppdatering för Windows Vista och Windows 7. Spelet kan köras i "XP compatible mode". Bud och spelalgoritmerna har också justerats.


Vad är nytt i version 2.5.x?

Version 2.5.0 är en uppdatering för Windows 10. Bud och spelalgoritmerna har också justerats. Vissa installationer av Windows 10 saknar Visual Basic msvbvm50.dll. Om så är fallet kan du ladda ner den härifrån och spara den i C:\Windows\SysWOW64\ på din dator och sedan göra om installationsprocessen.