AddThis Social Bookmark Button
Pidro regler
Tillbaka till den svenska hemsidan
Ladda ner Pidro Challenge på svenska (freeware)

Regler för kortspelet Pidro

Pidro är ett kortspel för fyra personer där ett par spelar mot ett annat par. Lagmedlemmarna sitter mittemot varandra.

Pidro liknar t.ex. Bridge i det avseendet att spelet är uppdelat i två faser


Mera likheter finns inte. Pidro är ett unikt spel och den här manualen förklarar reglerna i detalj.

Här beskrivs den finländska versionen, eller mera specifikt versionen som spelas i Kokkola.

Spelets uppbyggnad

Spelet steg för steg:*den spelare som spelade ”lågå”, dvs tvåan får alltid ett poäng oberoende om partnern var högst i rundan eller inte.

Korten

Pidro spelas med en standard 52 korts kortlek utan jokrar. En egenhet är att alla färger har 14 kort. Det här är möjligt för att femmorna ”pidrorna” av samma färg (dvs. röd eller svart) räknas till samma kortfärg. Det betyder alltså att om t.ex. hjärter spelas hör också ruter femman till hjärter.

Kortens ordning från högsta till lägsta:

A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, rätt 5, fel 5, 4, 3, 2

”Rätt” femma är alltså den femma som är av samma kortfärg som den valda färgen. ”Fel” femma är den av samma färg (röd, svart) som räknas till kortfärgen. I fallet att hjärter spelas är hjärter femma ”rätt pidro” och ruter femma ”fel pidro” Den rätta femman är högre än fel femma och tar den om bara femmorna står mot varandra.

Varje kortfärg har 14 poäng, fördelade på korten enligt följande:

Budgivningen

Eftersom varje kortfärg har 14 poäng är 14 det högsta budet. Minimum är 6 och om alla passar måste given spela 6. Bara poängen bjuds, färgen är okänd tills den högstbjudande är korad och avslöjar den.

Några exempel på bud

Budgivningen är avgörande för att vinna i Pidro. Dåliga bud räddas inte med bra spel. Ge inte för billiga spel åt motståndarna och satsa inte heller orealistiskt högt själv.

Spelföringen

Efter budgivningen väljer den högstbjudande färg. Alla andra kort än den valda färgen kastas bort och nya köps tills alla har sex kort på hand när spelföringen börjar. Den högstbjudande inleder spelföringen. Den som spelar det högsta kortet på varvet tar alla poäng (utom tvåan) och blir ”hög”. Den som är hög inleder nästa varv.

När en spelare inte har flera kort av den valda färgen och han är i tur att spela lägger han sina kort på mitten av bordet. Han är nu ”kall” och deltar inte mera i spelföringen. Om en spelare har kort kvar av den valda färgen och alla motståndare är kalla får laget alla restrerande poäng för ingen motståndare kan ta dem.

Några speltips

Budgivande laget

Icke budgivande laget

Vem vinner

Lagen samlar poäng och spelrundans poäng adderas till tidigare kumulativa poäng. Om budgivarlaget lyckades ta lika många eller mera poäng än budet får laget behålla poängen. Om budgivarlaget fick mindre än budet dras lika många poäng som budet bort från den kumulativa ställningen oberoende hur litet eller mycket mindre än budet laget lyckades ta. Det icke budgivande laget får behålla alla poäng det tog.

Laget som först samlar 62 poäng vinner. Om båda lagen råkar samtidigt få mera än 62 poäng vinner det lag som var högstbjudande i den avgörande given.

Tillbaka till den svenska hemsidan
Ladda ner Pidro Challenge på svenska (freeware)