AddThis Social Bookmark Button
Pidro regler tre spelare
Tillbaka till den svenska hemsidan
Ladda ner Pidro Challenge på svenska (freeware)

Pidro för tre personer

Många har försökt spela pidro på tremanhand när den fjärde personen har saknats. Det finns en del varianter men de flesta ganska dåliga som till exempel när träkarlen bara spelar ut sina kort på måfå.

Här är en variant som faktiskt fungerar ganska bra

Grundiden är att rundans högstbjudande spelar med träkarlen mot de andra. Den högstbjudande kontrollerar träkarlen fullständigt under spelfasen men träkarlen deltar inte i budfasen. Träkarlens kort visas då den är i tur att spela. I övrigt gäller normala pidroregler men poängen räknas på ett lite annat sätt.

Spela så här - ett exempel steg för steg: Dela ut korten normalt som om träkarlen skulle vara din partner och börja bjuda. Spelaren till vänster inleder med säg 8. Träkarlen bjuder inte. Ingen får se hans kort. Nästa spelare bjuder 9 och given passar. Hjärter väljs.

Den högstbjudande spelar den här rundan med träkalen. Träkarlens kort flyttas mittemot den högstbjudande. De två övriga spelarna spelar tillsammans. Spelarna köper nya kort på vanligt sätt. Spelaren som sitter efter träkarlen tittar på träkarlens kort och utför träkarlens köp på vanligt sätt. Sedan köper han själv nya kort och alla andra köper normalt. Nu vet alla hur många hjärter träkarlen hade före köpet men inte vilka. Spelaren som sitter efter har sett korten med det spelar ingen roll för han sitter sist i rundan.

Budgivaren öppnar. Nästa spelare spelar ut på normalt sätt utan att ännu veta träkarlens kort. När det blir träkarlens tur vänds alla hans kort upp och den högstbjudande bestämmer vad som spelas. Nu fortsätter spelet helt normalt och budgivaren kontrollerar fullständigt träkarlens spel.

Poängräkning

Poängen räknas skilt för alla tre spelarna för att paren byts hela tiden beroende på vem som bjöd. I det här exemplet tar nu budgivaren hem sitt bud 12-2. Då får budgivaren 12 poäng och båda motståndarna 2 poäng var. Man försöker samla minst 62 poäng som vanligt men för att vinna måste man i en runda vara högstbjudande, spela hem budet och sluta på mer än 62 poäng. Att krypa till 62 räcker inte i sig själv eller att fast komma till 90 poäng på grund av motståndarnas hål. Inte heller vinner man genom att håla och landa över 62. Man kan endast vinna genom att bjuda högst, ta hem budet och gå ut.

Det kan vara knepigt att lyckas med det här i synnerhet om alla tre har höga poäng. Eftersom man måste bjuda för att vinna kan buden bli ordentligt höga mot slutet och leda till situationer som inte är så vanliga i fyramanspidro. Det ger den här versionen en egen intressant karaktär.

Copyright 2018. Carl Stenholm, Niklas Indola

Tillbaka till den svenska hemsidan
Ladda ner Pidro Challenge på svenska (freeware)